Skip to main content

Samtaleterapi, individuelt eller par.

Swan 348x233

En central del af det terapeutiske arbejde er at yde støtte til fordybelse i tanker og følelser med henblik på at opnå større forståelse af dig selv. Det kan handle om, at vi sammen finder frem til dine ressourcer og bruger dem til at hjælpe dig med at finde veje, som er rigtige for dig. Jeg vil støtte din proces i retning af at finde det, du søger, og hvis du er usikker på, hvad du søger, kan det måske være den afklaring, jeg kan bistå med.

I arbejde med par, vil opmærksomheden ligeledes være rettet mod at finde iboende styrkesider, samt mod at øge parrets fortrolighed om og indsigt i de vanskelige og sårbare sider af deres relation. Det er centralt i mit arbejde at stile mod at styrke parrets muligheder for gensidig respekt i kontakten/samspillet, samt at støtte modet til udvikling – både individuelt og/eller sammen.

(for yderligere beskrivelse: se evt. under: Værdier og Arbejdsformer)

Psykolog Ingrid Lund

Egå Marina, Egå Havvej 21, 8250 Egå - CVR 19735591

Telefontid mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 12.15 og 13. Tlf. nr 4028 8372