Skip to main content

Videreuddannelse og Personlig udvikling

Udover de arbejdsmæssige erfaringer har mange forskellige kurser gennem årene haft betydning for min faglige og personlige udvikling.

Overordnet kan kurserne samles tematisk:

  • Terapeutisk metode og træning, - bl.a. i f t traumer, kriser og sorg

  • Forholdet mellem kroppen og psyken - herunder psykologiske kriser ved kroniske sygdomme

  • Psykoterapi og eksistentielle temaer - samt dybdepsykologiske dimensioner til støtte for almen voksenudvikling

Kayak 404x268Det mest omfattende kursus har været et 4 årigt terapeutisk efteruddannelsesforløb ved Institut for Somatisk Psykologi i Århus, (afsluttet 2011). Desuden har jeg i de senere år videreuddannet mig indenfor anvendelse af hypnose i psykoterapi – hvilket giver mange muligheder, bl.a. for at opnå en større åbenhed overfor ubevidste potentialer hos min klient. 

Jeg benytter mig løbende af egen-terapi samt supervision af eget arbejde, både for at udvikle personligt udtryk og arbejdsformer i mit daglige terapeutiske arbejde.

På denne brede baggrund er mit arbejde inspireret af forskellige teoretiske og praktiske principper, hvilket giver et solidt fagligt og menneskeligt grundlag for at møde og tilrettelægge samarbejdet med min klient.

Mit terapeutiske arbejde bygger på en psykodynamisk forståelsesramme kombineret med eksistentiel psykologisk tænkning.

Psykolog Ingrid Lund

Egå Marina, Egå Havvej 21, 8250 Egå - CVR 19735591

Telefontid mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 12.15 og 13. Tlf. nr 4028 8372