Skip to main content

Værdier og Arbejdsformer

Vi mennesker har mange ressourcer og er kreative, når vi har brug for at takle vanskelige vilkår i livet. Dette er en vigtig inspirationskilde og en indgangsvinkel i mit arbejde med personer, som af forskellige grunde i en periode i deres liv føler behov for psykologisk bistand.

Beach 285x380

Det vigtige for mig er, at være åben og ydmyg overfor min klients egne værdier og ressourcer. Det er afgørende for at opnå den forandring, som jeg har erfaring med, at det terapeutiske arbejde kan føre til: At man som menneske oplever, at der er reel mulighed for ny indsigt og nye valg i livet.


På den måde bygger mit arbejde på at undersøge og møde min klients menneskelige værdier: Hvad giver mening? Hvordan finder jeg håb og tro på, at jeg kan ændre ved mit liv? Bearbejdning af følelser, f.eks. vrede, afmagt, skyld, skam og sorg er tit vigtige elementer i samtalerne.

I det terapeutiske samarbejde vurderer jeg løbende valg af arbejdsform ud fra min klients interesser og naturlige måde at udtrykke sig på.


Eksempelvis kan det tit medvirke til at skabe psykologisk fremgang, at udtrykke sig ved at skrive sine følelser ned, at arbejde med kropslig spænding/afspænding eller at træne sin evne til at regulere åndedrættet.
Min klient kan f.eks. arbejde med at strukturere og igangsætte ønskede adfærdsændringer, efter at have bearbejdet og erkendt et behov for at ændre på sin måde at være i verden på, herunder sine grænser i forhold til omverdenen.

Psykolog Ingrid Lund

Egå Marina, Egå Havvej 21, 8250 Egå - CVR 19735591

Telefontid mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 12.15 og 13. Tlf. nr 4028 8372