Skip to main content

Baggrund og Erfaring

2016.08.17 Ingrid Lund18920

Jeg er uddannet Cand.psych. fra Århus Universitet i 1986 – og er siden blevet Autoriseret samt Specialist i Sundhedspsykologi.

Gennem årene har jeg arbejdet indenfor en række områder:

  • Samtalebehandling, hvor personer oplever svære livskriser samt eksistentielle dilemmaer og udfordringer.

  • Psykologfaglig supervision af psykologer, individuelt samt i gruppe

  • Gruppesupervision af andre faggrupper, både mono – og tværfaglige, dels på sygehuse og dels i behandlingsinstitutioner.

  • Individuel samtalebehandling samt familiebehandling ved kroniske sygdomme, bl.a. Multipel Sclerose, erhvervet hjerneskade, Parkinson, rygmarvsskade, diabetes, samt en række andre sygdomme.

  • Neuropsykologisk genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade, herunder bl.a. træning af kognitive funktioner.

  • Samtaleforløb med mennesker i sorg efter at have mistet en nærtstående.

  • Samtaleforløb med personer, som nyligt har oplevet traumer, eller hvor det viser sig, at tidligere traumer eller modgang må bearbejdes for at komme bedre videre i tilværelsen.

  • Undervisning og kurser for forskellige sygdomsgrupper samt pårørende til sygdomsramte vedr. psykologiske temaer, bl.a. ”Håndtering af kriser”, ”Kom godt videre – trods sygdommen”, ”Overlevelse som pårørende?”, ”Smertemestring og copingstrategier”, ”Stressspotting i virksomheden” og andre beslægtede temaer. 

Psykolog Ingrid Lund

Egå Marina, Egå Havvej 21, 8250 Egå - CVR 19735591

Telefontid mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 12.15 og 13. Tlf. nr 4028 8372