Henvisningsmuligheder:

Du kan henvende dig privat, evt. med henvisning fra egen læge eller med bevilling fra en forsikring.

Jeg er tilknyttet Sygesikringen. Det betyder, at du med henvisning fra din læge kan få tilskud. Du kan frit vælge psykolog uafhængigt af afstand og kommunegrænser, - og klienter fra forskellige kommuner kommer i klinikken. Din læge kan henvise til et forløb på 12 samtaler, hvis du er i én af følgende situationer:

 • Wave 452x300

  Person ramt af alvorligt invaliderende sygdom

 • Pårørende til person ramt af alvorligt invaliderende sygdom

 • Person der har forsøgt selvmord

 • Pårørende ved dødfald

 • Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

 • Pårørende til alvorligt psykisk syg person

 • Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer

 • Trafik- og ulykkesoffer

 • Person, der inden det fyldte 18. år har været offer for incest eller andre seksuelle overgreb

 • Person med let til moderat depression (ved denne kategori kan evt. gives endnu en henvisning) som er fyldt 18 år på henvisningstidspunktet

 • Person med let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, som på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år (ved denne kategori kan evt. gives endnu en henvisning)