Supervision

Sail 259x390

Mine erfaringer med supervision er opbygget gennem en årrække på institutioner af forskellig art, men primært med behandling af voksne med forskellige handicaps (bl.a. erhvervede hjerneskader, Multipel Sclerose og rygmarvsskadede), såvel i tværfaglige kollegiale grupper som individuelt. Generelt indenfor det sundhedsfaglige felt.

Jeg lægger vægt på at præcisere behov, mål og forventninger ved start – og der er ingen ”faste standarder”, da min erfaring er, at behovene kan være meget forskellige. (for yderligere uddybning: se under: Værdier og Arbejdsformer).

Jeg superviserer desuden psykologer, som ønsker at opbygge grundlaget for autorisation eller specialistuddannelse. Dette er ligeledes organiseret både individuelt og i gruppeforløb.

Jeg superviserer enten hos mig i klinikken (plads til en gruppe på op til 5-6 personer) eller på en given institution/arbejdsplads.