Samtaleterapi, individuelt eller par.

Swan 348x233

Det kan handle om, at vi sammen finder frem til dine ressourcer og bruger dem til at hjælpe dig med at finde en vej, som er den rigtige for dig. Jeg vil støtte din proces i retning af at finde det, du søger. Og hvis du er usikker på hvad du søger, kan det måske være den afklaring, jeg kan bistå med.En central del af det terapeutiske arbejde handler om at yde støtte til fordybelse i tanker og følelser med henblik på at opnå øget selvindsigt.

I arbejde med par, vil opmærksomheden ligeledes være rettet mod at finde iboende styrkesider, samt mod at øge parrets fortrolighed om og indsigt i de vanskelige og sårbare sider af deres relation. Det er centralt i mit arbejde at stile mod at styrke parrets muligheder for gensidig respekt i kontakten/samspillet, samt at støtte modet til udvikling – både individuelt og/eller sammen.

(for yderligere beskrivelse: se evt. under: Værdier og Arbejdsformer)